SZODMSZE

Köszöntő!

A Szakszervezetek Országos Diák Művelődési Szövetsége Egyesület (továbbiakban Szövetség) hét nagy, ipari szakszervezeti szövetség támogatásával alakult meg, és 2004 novemberében közhasznú szervezetként lett bejegyezve a Fővárosi Bíróságon.

A Szakszervezetek Országos Diák Művelődési Szövetsége (továbbiakban Szövetség) hét nagy, ipari szakszervezeti szövetség támogatásával alakult meg, és  2004 novemberében
közhasznú szervezetként lett bejegyezve a Fővárosi Bíróságon. 

A Szövetség elsődleges célja az általános illetve középiskolás korosztály diákjai részére kulturális programok, művészeti események, műveltségi vetélkedők és pályázatok, regionális és országos versenyek (vers- és prózamondó, színjátszó, képzőművészet, népművészeti), valamint táborok szervezése. 
Programjainkat úgy állítjuk össze, hogy azok felkeltsék, kiszolgálják a megcélzott korosztály érdeklődését, ugyanakkor értékes, a világról, életünkről, mindennapjainkról, hazánkról, az ifjúságról igaz, esztétikailag magas színvonalú, élményt adó képet közvetítsenek.  

Célunk az egymásra figyelő, egymást segítő diákközösségek szerveződésének előmozdítása, a szolidaritás, együttműködés és tolerancia készségeinek elsajátíttatása.
Lehetőséget, kereteket kívánunk biztosítani a diákok művészeti tevékenységére: vers- és prózamondás, színjátszás, néptánc, kézművesség, képzőművészet, fotózás, irodalmi alkotás (vers- és prózaírás), ismerkedés a média világával.    
Mindent megteszünk, hogy rendezvényeinkkel értő, igényes "kultúrafogyasztó" fiatalokat neveljünk, aki értik, értékelik és élvezik a körülöttük lévő világ sokszínűségét, a kultúra, a művészetek határtalanságát, és eligazodnak a művészeti kínálatban, különbséget tudnak tenni igazi érték és silányság között.

Nyáron, testvér szervezetünkkel összefogva (Szakszervezetek Országos Diák-Sportszövetsége) a már hagyományos tatai táborunkba várjuk a diákokat. A korábbi években nyaranként közel 1300 tanuló és kísérőik jutottak el Tatára, felejthetetlen élményeket szerezve a közös táborozás során. Újabb, tematikus művészeti táborokat is (irodalmi, színjátszó, képzőművészeti, fotós) szeretnénk megvalósítani - pályázati és szakszervezeti támogatással.  

Kiemelt feladatunk az együttműködésben érintett állami és társadalmi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és kooperáció. 
Várjuk mindazon személyek, egyesületek, szervezetek, iskolák és egyéb oktatási-nevelési intézmények jelentkezését, akik egyetértenek Szövetségünk céljaival, és fontosnak tartják a fiatal generációk kulturális és művészeti nevelését.

 

Csatlakozz hozzánk!

A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének ipari ágazati szakszervezetei - tudatában annak a felelősségnek, melyet a felnövekvő nemzedék fizikai és szellemi felkészítéséért viselnek - 2004-ben úgy határoztak, hogy kezdeményezik a középiskolák diákjai számára két új ifjúsági társadalmi szervezet létrehozását.

Kedves Barátunk!

A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének ipari ágazati szakszervezetei - tudatában annak a felelősségnek, melyet a felnövekvő  nemzedék fizikai és szellemi felkészítéséért viselnek - 2004-ben úgy határoztak, hogy kezdeményezik a középiskolák diákjai számára két új ifjúsági társadalmi szervezet létrehozását.   

Ezek egyike a mi szervezetünk ,a másik a Szakszervezetek Országos Diák-sport Szövetsége (továbbiakban szövetség)

Szövetségünk működtetésében jelentős mértékben támaszkodni kívánunk az iskolák pedagógusaira és diák-önkormányzatára.

Szövetségünk többek között ismeretterjesztő és irodalmi előadások, vers- és prózamondó találkozók, műveltségi vetélkedők, fiatal amatőr művészek, művészeti csoportok támogatását, művészeti táborok szervezését, és egyéb kulturális programok rendezését tűzte ki célul.


GYERE TE IS KÖZÉNK!
Ha szereted a jó társaságot és érdekelnek a többiek a saját korosztályodból
Ha szívesen veszel részt a Néptáncegyüttes munkájában
Ha szívesen veszel részt a Hevesi Sándor színtársulat munkájában
Ha szívesen veszel részt nyári táborunkban
AKKOR KÖZTÜNK A HELYED!

A tagdíj mértéke jogi személy esetében 20.000 Ft/év, természetes személy (pl.: tanulók) 600 Ft/év. 
Ezeket az összegeket természetesen visszaforgatjuk az adott intézmény rendezvényeibe.  

Jelentkezni lehet: 
kaszlaci58@gmail.com
06 30 586 9089

© 2024. szodmsze.hu | Szakszervezetek Országos Diákművelődési Szövetsége | Adatvédelmi szabályzat